АВВИ ГРУП ЕООД разполага със собствена складова база с открити и закрити складови площи намираща се в с. Широки Дол, Община Самоков.

Какво предлагаме:

  • Краткосрочно и дългосрочно складиране
  • Палетизиране 
  • Препалетизиране от някоколко палета
  • Дистрибуция на стоки в страната
  • Доставка до врата на клиент на малки пратки и стоки (70% от клиентите ни са собственици на електронни магазини)
  • Претоварване от камион на камион
  • Претоварване от камион на няколко камиона
  • Окомплектоване на групажи.

И още много други свържи се с нас за оферта или за повече информация.