Тарифа от Врата до Врата за България. 

Тегло - кг

I зона 

Населеното място на подаване и доставката е едно и също

II Зона

Населеното място на подаване е различно от това на доставката

до 1 8 9
над 1 до 3 10 11
над 3 до 5 12 13
над 5 до 7 15 16
над 7 до 10 17 18
над 10 до 15 20 21
над 15 до 20 24 26
над 20 24+ 0,48 за кг над 20 26+ 0,48 за кг над 20

 Посочените цени са в Български лева с включено ДДС!